1. Phí giao hàng:

  • Vui lòng liên hệ trên mỗi sản phẩm.

2. Thay đổi địa chỉ nhận hàng:

  • Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận sản phẩm thì khách hàng phải gọi điện thông báo lại cho chúng tôi.
  • Phạm vi giao hàng: Hiện nay, chúng tôi chỉ có thể chuyển hàng đến các địa chỉ trong đất nước Việt Nam.

3. Các phương thức giao hàng:

  • Giao hàng trực tiếp; vui lòng liên hệ Hotline/Zalo/Viber: 0946 231 076
  • Giao hàng bằng đường bưu điện đối với khách hàng tại các tỉnh và thành phố khác.

4. Thời hạn ước tính cho việc giao sản phẩm/dịch vụ (kể cả khi có giới hạn về mặt địa lý):

  • Sản phẩm sẽ được giao đến địa chỉ khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng phù hợp với các điều kiện khách quan về thời tiết, địa lý, giao thông…
  • Thời gian được tính từ lúc chúng tôi hoàn tất việc xác nhận đơn hàng với khách hàng đến khi nhận được hàng, không kể ngày lễ hay thứ 7 và chủ nhật.
  • Trong trường hợp sản phẩm/dịch vụ được giao chậm trễ, khách hàng có thể hủy bỏ giao dịch đặt hàng. Trong trường hợp này, chúng tôi là bên chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ đó.